Sociale huurwoningen Zaanstad: meer, beter en duurzamer

Publicatiedatum: 27-11-2019

De gemeente Zaanstad, woningcorporaties en huurdersorganisaties hebben samen stevige ambities voor de komende vier jaar vastgesteld om de Zaanse woningmarkt te verbeteren.

Er komen sociale huurwoningen bij en er wordt geïnvesteerd in duurzaamheid. Daarbij blijven betaalbare woonlasten voor huurders een speerpunt. Ook wordt gekeken naar een betere doorstroming én meer passende huisvesting voor specifieke groepen zoals jongeren, ouderen en kwetsbare groepen met een zorgbehoefte. Dat staat in de Samenwerkingsovereenkomst 2020-2024, die op 21 november aan de gemeenteraad is gestuurd.

Nieuw bouwen en verduurzamen
De ambitie is om 3.000 nieuwe sociale huurwoningen te bouwen tot 2030. Voor de komende vier jaar zullen de partijen de voorraad sociale huurwoningen laten groeien tot 26.000, een groei van 900 ten opzichte van nu. Naast nieuwbouw wordt geïnvesteerd in de kwaliteit en duurzaamheid van de bestaande woningen. Het streven is om 2.500 bestaande woningen te verduurzamen.

Betaalbaarheid
We maken afspraken om een positieve bijdrage te leveren aan de schuldenaanpak in Zaanstad en om huisuitzettingen als gevolg van een betalingsachterstand te voorkomen. Onder andere wordt bij jaarlijkse huuraanpassingen gekeken of huishoudens met een inkomen lager dan 120% van het bijstandsniveau kunnen worden ontzien.

Een passende woning
Ook zetten we ons in om meer ruimte creëren op de sociale huurwoningmarkt. Door bijvoorbeeld doorstroming naar een passende woning voor senioren die willen verhuizen. En ook het beter benutten van de bestaande woonruimte, zoals jongerencontracten, woningdelen en het bestrijden van woonfraude. Er worden meer sociale huurwoningen toegewezen aan Zaanse woningzoekenden en Zaanse huurders krijgen voorrang bij verkoop van een sociale huurwoning en bij verhuur van vrije sectorwoningen.

 

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden